nybjtp

METODES VAN DIE Werwing

Vir die soek en seleksie van nodige personeel word 'n verskeidenheid van middele uit die arsenaal van sielkundige wetenskap gebruik: biografiese vraelyste, gestandaardiseerde en nie-gestandaardiseerde onderhoude, werk, modelleringswerk en situasionele oefeninge, toetse oor prestasie, persoonlikheid, intelligensie en vermoëns, poligrafiese eksamens en nog baie meer.


Dit kan nie gesê word dat die gebruik van sielkundige metodes absoluut sonder enige komplikasies is nie. Alhoewel baie jare se ondervinding in die gebruik van fondse in 'n mededingende omgewing invloed op besonderhede soos die opstel van dienskontrakte, verseker volle motiveringspakket.


Daar is 'n paar sielkundige tegnieke wat uit die buiteland geleen is en die aanpassing daarvan is in die oorgrote meerderheid gevalle tot die minimum beperk.Gevolglik voldoen praktyke wat steeds op een of ander manier gebruik kan word in die soek en seleksie van personeel nie aan basiese vereistes van psigrometriesePos tyd: Jan-15-2023